Comfort

Mate van comfort aangegeven op een schaal van 1 (laagste) t/m 6 (hoogst denkbare). Een hoger comfortniveau betekent een relatief: