Stevigheid

De hardheid wordt aangegeven door de leverancier van een kussen. Het is echter een subjectieve eigenschap. Gebruik deze eigenschap alleen om hoofdkussens onderling te vergelijken.